Avrupa Komisyonu Yerleşik Eşleştirme Uzmanları Ortak Eğitim Programı

Avrupa Komisyonu Yerleşik Eşleştirme Uzmanları Ortak Eğitim Programı, 03.03.2016-04.03.2016 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım ve Komşuluk Aracı bölgelerinde devam eden veya başlayacak olan eşleştirme projelerinde görevli yerleşik eşleştirme uzmanları, faydalanıcı ülke proje liderleri veya yerleşik eşleştirme uzmanı muadillerinin temsil edildiği Programa, Bakanlığımız adına Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün tarafından katılım sağlanmıştır.

Program kapsamında, yerleşik eşleştirme uzmanlarına projelerin yürütülmesinde esas olan yöntem ve ilkeler hakkında eğitim verilmesi, aynı zamanda proje lideri veya yerleşik eşleştirme uzmanı muadili olarak görev yapacak faydalanıcı ülke temsilcilerinin de projelerin işleyişi hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.