Arnavutluk Yargıçlık Okulu Ziyareti

Arnavutluk Yargıçlık Okulu eğitici ve yöneticileri ile hakim-savcı adaylarından oluşan heyet, 16 Ekim 2017 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Konuk heyet, Müsteşar Yardımcımız Sayın Musa HEYBET tarafından kabul edilmiş, görüşmede Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet BAŞARAN, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi İsak TUNCAY, Başkanlığımız Daire Başkanı Avni Kağan KAYTANCI ve Başkanlığımız Tetkik Hâkimi Sadi DEMİR de hazır bulunmuşlardır.

Söz konusu görüşmede Daire Başkanı Avni Kağan KAYTANCI tarafından Yargı Sistemimizi tanıtan bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.