Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


    SİTEMİZİ


    23/02/2015 tarihinden itibaren.
Değerlendirme ve Raporlama Şubesi Görevleri
  • Bakanlığımız harcama birimlerinin taşınır kayıt işlemlerini izlemek, değerlendirmek, taşınır işlemlerine danışmanlık yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Harcama birimlerinin taşınır ambar sayıları ve sorumlularına ilişkin raporları hazırlamak, değişiklikleri izlemek,
  • Taşınırların kayıtlardan çıkarılması ve devir işlemlerinde üst yönetici onay işlemlerini yürütmek,
  • Bakanlığımız taşınır kesin hesap ve kesin hesap icmal işlemlerini yürütmek,
  • Taşınır kayıt ve hesap işlemlerine ilişkin genel yazı, duyuru ve görüş yazılarını hazırlamak,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.