Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde Ankara hakimevinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içerisinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Planının hazırlık süreci kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içerisinde ticaret odalarından ve özel sektörden temsilcilerinde katılımıyla 1 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hakimevinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın açılış konuşmaları Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yıldız Seferinoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Zeydan tarafından yapılmıştır.

Çalıştayda Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plâna ilişkin görüş ve öneriler tartışılmıştır.

Çalıştayın sonunda ise çalışma gruplarının hazırladıkları görüş ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.