Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında 24 Ekim 2018 tarihinde hukuk dernekleriyle Ankara Hakimevinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yargısal süreçler ve adalet hizmetlerine ilişkin gerek duyulan konuları görüşmek üzere hukuk derneklerinin yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Daire Başkanı Avni Kağan Kaytancı ile tetkik hakimleri katılmıştır.

Toplantıda Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlığımız Stratejik Planı metinleri üzerinde değerlendirmede bulunulmuş, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler dile getirilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.