Yargı Teşkilatı Toplantısı 10 – 11 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Adli yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirildiği geleneksel Yargı Teşkilatı Toplantısı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün de katılımlarıyla 10-11 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren toplantıya aralarında Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile İstinaf Mahkemeleri Başkanları ve Başsavcıları, Ağır Ceza Merkezlerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları ve Adalet Komisyonu Başkanlarının bulunduğu yaklaşık 400 kişi katılmıştır.

Toplantıda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.