“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” İspanya Çalışma Ziyareti 19-23 Aralık 2016

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi” kapsamında; AB üyesi ülkelerde adli yardım alanındaki en iyi uygulamaların incelenmesi amacıyla, ikinci yurtdışı çalışma ziyareti 19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında İspanya’ya gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Proje Lideri Alpaslan Azapağası, Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Kanunlar Genel Müdürü Dr. Ekrem Çetintürk, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Mutta, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı İbrahim Çetin, Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler, Yönetim Kurulu üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik, Ankara Baro Başkanı Av. Hakan Canduran, Ankara Barosu Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı Ayhan Şenel, TBB Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi Müdürü Murat Yalkın ile Projenin İspanyol Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Vanessa Untiedt ve Proje dil asistanı Şükran İleri katılım sağlamıştır.

Türk heyeti tarafından, çalışma ziyareti boyunca, sırasıyla; Barselona Barosu, Katalonya Yüksek Mahkemesi, İspanya Adalet Bakanlığı, Ulusal Baro Konseyi, Madrid Barosu ve Ulusal Yargı Konseyi’nde görüşmeler gerçekleştirilerek; İspanya hukuk ve adli yardım sistemi hakkında bilgi edinilmiştir.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.