“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” Çalıştayları

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” kapsamında; 11-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı Hâkimevi’nde, çeşitli AB ülkelerindeki adli yardım sistemlerinin karşılaştırmalı analizine ilişkin çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İnan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaylarda; İspanyol, Litvanyalı ve Fransız uzmanlar tarafından, İspanya, Litvanya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Polonya ve Macaristan'da, adli yardım sağlayan kurumların organizasyon yapısı, adli yardım hizmeti sunan avukatların atanması, eğitimi, varsa uzmanlık alanları, adli yardım başvurusu, kabul ve redde ilişkin prosedürler, (maddi) durum testi, uygunluk testi, adli yardımın içeriği ve kapsamı, bütçe sistemi, adli yardımda bilgi teknolojisinin kullanımı, hizmet sağlayıcıların performansının izlenmesi ve denetlenmesi ile adli yardımda etik ilkelere ilişkin sunumlar yapılmıştır.

Çalıştaylara Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği yetkilileri dışında ayrıca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Proje pilot illerinden hâkimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılım sağlamıştır.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.