"Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" 31.01.2018 Tarihli Toplantı

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”nin dördüncü bileşeni kapsamında; Ülkemizdeki mevcut adli yardım sisteminde iyileştirmeler öngören ve mevzuat değişiklik önerilerini içeren bir kılavuz hazırlanması ile ilgili çalışma grubu toplantısı, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN’ın başkanlığında, 31.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği yetkilileri dışında; Proje ofisi, İspanyol uzmanlar, Türkiye Adalet Akademisi ile Cumhuriyet savcısı, hâkimler ve Ankara Adliyesi İdari İşler Müdürü katılım sağlamıştır.

Anılan toplantıda, Türkiye’deki adli yardım sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.