"Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” 15 Mayıs 2018 Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”nin eğitim bileşeni kapsamında; 15.05.2018 tarihinde, Ülkemizdeki adli yardım sistemine dâhil olan kamu görevlilerine yönelik eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmiştir.

Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilen seminerlere; Adalet Bakanlığı temsilcileri yanında, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, hâkim ve savcı adayları, mahkeme ve savcılık yazı işleri müdürleri, kâtipleri ile İçişleri Bakanlığını temsilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri katılım sağlamıştır.

Seminerlerde, Projenin yabancı uzmanları tarafından; AB ülkelerinde en iyi adli yardım uygulamaları, adli yardım hizmeti verilmesinde mali durum analizi ve objektif kriterler, yargılama öncesi danışmanlık hizmetleri, adli yardımla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, soruşturma aşamasında zorunlu müdafilik ve vekilliğin etkin uygulanması, kırılgan grupların özel ihtiyaçları ve buna ilişkin pedagojik yaklaşımlar üzerine sunumlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca katılımcılara yönelik olarak somut olay çalışmaları da yapılmıştır.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.