"Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” Kapanış Töreni 06 Haziran 2018

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan ve İspanya-Fransa-Litvanya ile ortaklaşa yürütülen “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”nin kapanış töreni 06.06.2018 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılının Haziran ayından itibaren uygulanmakta olan Projenin kapanış töreninde sırasıyla Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Maria Vanessa Untiedt, İspanya Adalet Bakanlığı adına hâkim ve kıdemli danışman Carlos Puigcerver Asor, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Proje Lideri Ertuğrul Çekin, Litvanya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Kristina Babiciene, Fransa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Sylvain Guiaugue, İspanya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Eduardo Ibanez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar konuşma yapmıştır.

Kapanış töreninde özetle; Proje çalışmalarının 2016 yılının haziran ayından bu yana sistemdeki tüm paydaşlarla etkin iş birliği ile yürütüldüğü, Türkiye’deki adli yardım sisteminin ve Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamaların analiz edilmesinden sonra hazırlanan Adli Yardım Stratejik Planının önemli yenilikler içerdiği, hukuk ve ceza yargılaması ile idari yargıda adli yardımdan faydalanan kişilere yönelik memnuniyet anketleri yapıldığı ve tüm bu çalışmaların sonucunda Ülkemizdeki adli yardım sisteminin organizasyon ve mali yapısı ile işleyişinin Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve barolar tarafından ortak sorumluluk çerçevesinde yenilenmesine yönelik mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü dile getirilmiştir.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.