Bakanlığımızda "Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Büroları" kurulmuştur.

Bakanlığımızda kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına başlanılmış olup, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler bürolarında ''kurumsal faaliyetlere ilişkin iletişim süreçlerini stratejik amaçlar doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, yürütmek ve denetlemek; iletişim amaçlarına uygun hedef kitlenin, mesajların ve araçların seçimini yapmak; kurumun vermek istediği mesajların kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak'' üzere çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlık birimlerinde oluşturulan ‘’Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Ekiplerine’’ 26-27 Şubat 2018 ve 28 Şubat- 01 Mart 2018 tarihlerinde iki grup halinde ikişer gün olmak üzere Ankara Hakimevin’de ''stratejik iletişim süreçlerinin yönetimi, medya ilişkileri, konu ve gündem yönetimi ile kriz iletişimi'' konularında eğitim verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.