"KBS - Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi" Eğitim Ekranları

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Maliye Bakanlığı tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) oluşturulmuştur.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında harcama birimlerinde görev yapan personel tarafından maaş ve yolluk ödemeleri, taşınırların kayıt ve yönetimi gibi mali iş ve işlemleri de bu Sistem üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu sayede harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmaktadır.

KBS – Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinde geliştirilen uygulamaların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için harcama birimlerinde bu işlerle görevlendirilmiş olan personelin eğitimi büyük önem arz etmekte olup, bu personelin eğitiminde kullanılmak üzere Sistemin kullanımına yönelik hazırlanan eğitim videoları Maliye Bakanlığınca Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi’nin “Eğitim” bölümüne eklenmiştir.

İnternet sitesinin "Eğitim" bölümüne https://www.kbs.gov.tr/Portal/kamu.jsp?p=3 adresinden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.