İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı 19-20 Ocak 2017

İstinaf mahkemelerinin ele alındığı İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı İstinaf Mahkemeleri Başkan, Başsavcı, Daire Başkanları ve Üyelerinin katılımlarıyla 19-20 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası hoşgeldiniz konuşmasında; Bakanlığımızın adalet hizmetlerinde yüksek kalite standartlarına ulaşmayı, yargının etkinlik, verimlilik ve güvenilirliğini artırmayı hedeflediğini, istinaf kanun yolunun kabulü ile adil yargılanma hakkının ve hak arama hürriyetinin daha iyi sağlanacağını, istinafla birlikte yüksek mahkemelerin gerçek anlamda içtihat mahkemesi haline geleceğini, doğru ve amacına uygun istinaf işleyişinin, adalete ve yargı sistemimize katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Yargıtay 1. Başkan vekili sayın Abdulhalik Yıldız konuşmalarında; İstinaf Mahkemelerinin Türk yargı sisteminde önemli bir görev icra edeceğini, Yargıtayın iş yükünü azaltarak gerçek anlamda içtihat mahkemesine dönüştüreceğini belirtmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşmalarında; iki gün sürecek toplantıda ortaya konulacak görüş ve önerilerin istinafın işleyişine önemli katkılar sağlayacağını, milletimizin beklentilerine daha uygun kararlar almasına yardımcı olacağını, yargıya güveni ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti üst seviyeye taşıyacağını, adaletin güçle kaim ve daim olduğunu, adaleti kaim ve daim kılanın yargı mensupları olduğunu, adil ve doğru kararların toplumu ayakta tuttuğunu, istinaf mahkemelerinin adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesine çok büyük katkılar sağlayacağını, yargılamaların makul sürede sonuçlanmasına ve doğru kararların tecelli etmesine yardımcı olacağını,

İlk derece mahkemelerince verilen kararların ikinci bir göz olarak daha tecrübeli hâkimler tarafından gözden geçirileceğini, ilk derece mahkemelerince verilen kararların eksikliklerinin istinaf mahkemeleri tarafından tamamlanacağını, yargılamaların kısa sürede bitirileceğini, içtihat mahkemelerinin hem vakıa denetimi hem de hukuksal denetimi yapabildiğini, ilk derece mahkemelerinin önüne gelen dosyayı ele alıp yeniden hüküm kurabileceğini, bu yönüyle istinaf mahkemelerinin hukuksal yönden güçtü yetkilerle donatıldığını, istinaf mahkemelerinin yüksek mahkemeler gibi dosyayı vakıa denetimi yapmadan bozup mahallerine iade etmeleri halinde istinaf mahkemelerinin ölü doğacağını, böyle bir durumun ise hepimizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını belirtmiştir.

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör konuşmasında hukuk düzenini temin etmenin yollarından birisinin idari yapı olduğunu, davaların en az giderle en kısa sürede bitirilmesinin esas olduğunu, yargılamanın uzun sürmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini, istinafların adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunu belirtmiştir.

Açılış konuşmalarına müteakiben Yargıtay 1. Başkan vekili Sayın Abdulhalik Yıldız, HSYK Başkan vekili Sayın Mehmet Yılmaz, Danıştay Üyesi Sayın Gürsel Özkan ve Müsteşar Yardımcısı Sayın Basri Bağcı’nın huzurlarında istinaf mahkemelerinin sorunlarına ilişkin genel değerlendirme yapılmıştır.

Öğleden sonra ise akademisyenler ve yargı mensuplarının yer alacağı hukuk, ceza ve idari yargı oturumlarında konular değerlendirilmiştir.

Son gün ise Bakanlığımızdan oluşan bir heyet ile belirlenen sorunlar üzerinde çözüm önerileri tartışılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.