Bakanlığımız İş Akışları ve Süreç Kartlarına İlişkin İç Kontrol Kitaplarının Basımı Tamamlanmıştır.

Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar neticesinde, iç kontrol sisteminin kurulması adımlarından biri olan süreç yönetimi çalışmalarının önemli bir bölümü tamamlanmıştır.

Süreç yönetimi ile yapılan işler netleştirilerek iş bölümüne etkinlik kazandırılması ve süreçte yer alan kişiler ve bu kişilerin yetki ve sorumlulukları ile iş bölümü alanlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız birimleri ile çalışılarak tamamlanan iş akışları ve süreç kartları ilgililer açısından daha verimli olacağı değerlendirilerek kitap haline getirilmiştir.

Ana hizmet süreçleri, yönetim süreçleri, kaynak yönetimi süreçleri ile iç hizmetler ve destek süreçleri olmak üzere toplam 4 ayrı ciltten oluşan bu kitap basılarak Bakanlığımız birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.