Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Materyali Hazırlanmasına Yönelik Toplantı Gerçekleştirilmiştir.

Hukuk ve Adalet Dersi öğretim materyali hazırlanması amacıyla Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla 4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Gölbaşı Hakimevi'nde bir toplantı düzenlenmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası'nın katıldığı toplantıda; ders materyalinin içeriğinin oluşturulması, materyalde öğrencilere yönelik etkinlikler ile bunları destekleyecek görsellerin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.