"Hukuk ve Adalet Dersi” Güncelleme Çalışmaları Başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2013-2014 öğretim yılından itibaren 6 ve 7 nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlatılan "Hukuk ve Adalet Dersi”nin program ve materyal güncelleme çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenler ile 15 Haziran 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Dr. Cem Gençoğlu’nun katıldığı toplantıda, hukuk ve adalet bilinci gelişmiş hukuk okuryazarı bireylerin yetişmesinde Hukuk ve Adalet dersinin önemine vurgu yapılmıştır.

Güncelleme çalışmaları sonrasında günlük hayatla daha fazla ilişkilendirilecek ve hukuk sistemindeki değişiklikleri yansıtacak ders programı içeriği doğrultusunda, derse ilişkin materyalde de aynı anlayışla gerekli güncellemelerin yapılması hususu ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yol haritasının çıkarılması ile toplantı sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.