Görevden Uzaklaştırılan Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve Personele İlişkin Maaş Ödemeleri

Harcama birimleri tarafından hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları halinde maaş ödemelerinin ne şekilde gerçekleştirileceği hususundaki görüş taleplerine ilişkin yapılacak işlemler duyurumuzla belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.