Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporlarına İlişkin Genelge

İlk derece, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları tarafından her yıl düzenli olarak adalet hizmetlerini içeren faaliyet raporları hazırlanması, yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, “Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları” Genelgesi, 11 Temmuz 2016 tarihinde çıkartılmış ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Genelge gereğince, adalet komisyonları tarafından her yıl düzenli olarak faaliyet raporları hazırlanacaktır. İlk faaliyet raporları 2017 yılında 2016 yılını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin kılavuz, genelge ekinde yer almaktadır. Rapor şablonlarına ilişkin bilahare bilgilendirme yapılacaktır.

Genelge için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.