Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporlarına İlişkin Güncel Şablonlar

11 Temmuz 2016 tarihli "Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları" Genelgesi gereğince, ilk derece, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları tarafından faaliyet raporları düzenlenmesi öngörülmüştür. Faaliyet raporlarının hazırlanmasında kullanılacak olan rapor şablonları, Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde 13 Aralık 2016 tarihinde duyurulmuştur.

Adli yargı ilk derece mehkemesi adalet komisyonu faaliyet raporu şablonunun 2.B.14, 2.C.11, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu faaliyet raporu şablonunun 2.B.3 ve bölge idare mahkemesi adalet komisyonu faaliyet raporu şablonunun başlıkları altında bulunan tablolar güncellenmiş olup, bu şablonlar 13 Aralık 2016 tarihli duyurumuz ekine güncel hali yüklenmiştir. Faaliyet raporlarının hazırlanmasında güncel şablonların dikkate alınması gerekmektedir.

13 Aralık 2016 tarihli duyurumuz için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.