11. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısı

04.05.2017 tarihinde Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen CEPEJ 11. Ülke İrtibat Temsilcileri Toplantısına Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün ile Adalet Uzman Yardımcısı Selen Fidan katılım sağlamıştır.

Toplantıda, CEPEJ tarafından Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için iki yılda bir yayımlanan "Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkinliği" konulu Rapora esas teşkil edecek Sualnamenin tanıtımı yapılmıştır.

01.06.2017-31.12.2017 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı adına Başkanlığımızca doldurulacak olan Sualnamenin CEPEJ Sekretaryası tarafından 2018 yılında raporlaştırılarak yayımlanması plânlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.