Basın Sözcülüğü Eğitimi

Türk yargısının medya ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla istinaf mahkemesi başkan ve Cumhuriyet başsavcıları ile adli yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanlarına yönelik Başkanlığımız, TRT ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde Basın Sözcülüğü eğitimlerine 20 şubat 2017 tarihinde başlanmıştır.

Birinci grup eğitim programı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası’nın konuşmaları ile başlamış olup, konuşmalarında “Yargı bağımsızlığı ile basın özgürlüğü arasında hassas bir denge bulunduğu, yargı ile medya arasındaki ilişkilerin el yordamıyla değil sistematik bir şekilde yürütülmesi gerektiği ve basın açıklamalarının yargının kendini anlatmasının en iyi yolu olduğu” hususlarını belirtmiştir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ise verilecek eğitim hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Başkanlığımız ve TRT ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen eğitimler 10 hafta süre ile 30'ar kişilik gruplar halinde gerçekleşecektir. Eğitimler kapsamında “Basın Müşavirliğinin İşlev ve Sorumluluğu” dersi Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, “Medya Sektörünün Yapı ve İşbirliği” dersi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun; “Medya için Üretilen Metinlerin Değerlendirilmesi” dersi TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığından Yaşar Kefeli; “Uygulamalı Diksiyon” dersi TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığından Şener Mete ve Feride Jülide Sönmez ile TRT Ankara Radyosundan Bilge Demirağ; “Beden Dili-Renklerin Dili ve Kamera Karşısında Pratik Çalışmalar” dersini TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığından Erdoğan Arıkan ve TRT Spor Kanal Koordinatörlüğünden Güven Göktaş ile TRT Strateji Geliştirme Başkanlığından Zafer Kiraz tarafından verilecek olup, eğitim sonunda katılımcılara Başkanlığımız tarafından katılım belgesi verilecektir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.