Basın Sözcülerine Yönelik Eğitimin Dört Haftalık Bölümü Tamamlanmıştır.

Türk yargısının medya ile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla istinaf mahkemesi başkan ve Cumhuriyet başsavcıları ile adli yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanlarına yönelik Başkanlığımız, TRT ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde 10 hafta sürecek basın sözcülüğü eğitimlerine 20 şubat 2017 tarihinde başlanmış olup dört haftalık ilk eğitim programı tamamlanmıştır.

Dördüncü grup kapanış programına, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI, Başkan Yardımcısı Tahir HIRSLI, Daire Başkanı Bülent KAYAŞ ve Tetkik Hâkimi Gülşen KANDEMİR katılmıştır. Alpaslan AZAPAĞASI’nın kapanış konuşmaları ve sertifika töreni ile dördüncü hafta eğitim programı sona ermiştir.

 

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.