“Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) 2016 Raporu”

Avrupa konseyine üye 47 ülkenin adalet sistemlerini değerlendirerek karşılaştırmalı bir çalışma yapmayı hedefleyen Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından iki yılda bir hazırlanan Avrupa Yargı Sistemleri Raporu’nun 2016 yılı basımı, 2014 yılı verileriyle yayınlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından Türkçe’ye çevrilerek ayrıca yayınlanacak olan Rapor’a ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.