Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 30. Genel Kurul Toplantısı ve 15. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 30. Genel Kurul Toplantısı ve 15. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği 27.06.2018-29.06.2018 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Seçkin KOÇER tarafından katılım sağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu temsilen de katılım sağlanan toplantıda “Yapay Zeka ve Yargı Sistemleri” konulu bir oturum ve CEPEJ’in 2016 yılı verileri ile hazırlanmakta olan 2018 yılı Raporu ile ilgili ayrıntılı oturumlar gerçekleştirilmiştir

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.