Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi - Trabzon (30 Kasım 2016)

“Arabuluculuk Hukuk Kliniği Eğitimleri” 30 Kasım 2016 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Duruşma Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı ile başlamıştır.

3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek hukuk klinikleri gerekse arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programlarına 30 Kasım 2016 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlanmıştır.

Bir gün süre ile gerçekleştirilen eğitim programına Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı sayın Yrd. Doç. Dr. Recep NARTER, Yrd. Doç. Dr. Seda GAYRETLİ AYDIN, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Dr. Ömer Lütfi PEKER, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi sayın Abdulkadir KUTLUK, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal çalışmacı sayın Mehmet SARI, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Av. Nedim Şenol ÇELİK, programda görevli Araştırma Görevlisi Büşra AKDOĞAN, Araştırma Görevlisi Halil KÖKCÜ, Araştırma Görevlisi Nagehan TÜYSÜZ, konuya ilgi duyan diğer araştırma görevlileri, Trabzon Adliyesinden Arabuluculuk Bürosu görevlisi Atakan KUĞU ve hukuk fakültesi öğrencileri katılmıştır.

Eğitim programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda GAYRETLİ AYDIN, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Dr. Ömer Lütfi PEKER ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi sayın Abdulkadir KUTLUK’un açılış konuşmaları ile başlamıştır. 40 öğrencinin katıldığı eğitim programında Arabulucu Av. Şamil DEMİR arabuluculuk kurumunun tarihçesi, usulü, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla benzer ve farklı yönlerini ve temel niteliklerini, diğer ülke uygulamalarını ve yasal çerçevesini anlatmıştır. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal çalışmacı sayın Mehmet SARI iletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda seminer vermiştir. Ayrıca Trabzon Adliyesi Arabuluculuk Bürosu görevlisi Atakan KUĞU’ da arabuluculuk bürolarının işleyişine ilişkin olarak öğrencileri bilgilendirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.