Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi - Konya (14 Aralık 2016)

Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Arabuluculuk Hukuk Kliniği Eğitimleri” kapsamında 14 Aralık 2016 tarihinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim programı düzenlenmiştir.

3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek hukuk klinikleri gerekse arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programlarına 14 Aralık 2016 tarihinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen program ile devam edilmiştir.

Bir gün süre ile gerçekleştirilen eğitim programına Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Mustafa AVCI, öğretim üyesi sayın Yrd. Doç. Dr. Alper UYUMAZ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyolog sayın Murat AKBAL, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR, Konya Arabulucular Derneği Başkanı Av. Turgay BİLGE ve hukuk fakültesi öğrencileri katılmıştır.

Eğitim programına Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER'in açılış konuşması ile başlanmıştır. 30 öğrencinin katıldığı eğitim programı yoğun bir ilgi ile izlenmiş ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR’un alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve arabulucuların taraflarla olan iletişimi ve Konya Arabulucular Derneği Başkanı Av. Turgay BİLGE’nin arabuluculuk bürolarının işleyişine ilişkin sunumlarının ardından sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.