“Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi – İzmir (25 Kasım 2016)”

Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan “Arabuluculuk Hukuk Kliniği Eğitimleri” 25 Kasım 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen eğitim programı ile başlamıştır.

3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek hukuk klinikleri gerekse arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programlarına 25 Kasım 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlanmıştır.

Bir gün süre ile gerçekleştirilen eğitim programına Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi sayın Abdulkadir KUTLUK, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal çalışmacı sayın Mehmet SARI, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR, İzmir Arabuluculuk Derneği Başkanı sayın Şerife Özcan TEKELİ, İzmir Arabuluculuk Derneği’nden arabulucu sayın Sever KÖZ ve hukuk fakültesi öğrencileri katılmıştır.

Eğitim programı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi sayın Abdulkadir KUTLUK’un açılış konuşmaları ile başlamıştır. 128 öğrencinin katıldığı eğitim programı yoğun bir ilgi ile izlenmiş ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR’un arabuluculuk ve arabulucuların taraflarla olan iletişimi ve İzmir Arabuluculuk Derneği’nden arabulucu sayın Sever KÖZ’ün arabuluculuk bürolarının işleyişine ilişkin sunumlarının ardından sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.