Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi – İstanbul (19 Aralık 2016)

“Arabuluculuk Hukuk Klinikleri” kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin sonuncusu 19 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde imzalanan Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek hukuk klinikleri gerekse arabuluculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programları 19 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden öğrencilerin katılımı ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen program ile sona ermiştir.

Bir gün süre ile gerçekleştirilen eğitim programına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı sayın Prof.Dr. Fethi GEDİKLİ, öğretim üyeleri sayın Prof. Dr. İbrahim KAYA, sayın Doç.Dr. Kerem GİRAY ve sayın Yrd. Doç. Dr. Gülay ARSLAN, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER, mali hizmet uzmanı sayın Aygün VAROL, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda görevli sosyolog sayın Murat AKBAL, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR, İstanbul Arabulucular Derneği'nden arabulucu sayın Av. Dilek YUMRUTAŞ ve hukuk fakültesi öğrencileri katılmıştır.

Eğitim programına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yardımcısı sayın Prof.Dr. Fethi GEDİKLİ ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tetkik hâkimi sayın Sumru OKAYER'in açılış konuşmaları ile başlanmıştır. 113 öğrencinin katıldığı eğitim programı yoğun bir ilgi ile izlenmiş ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi uzman sayın Alper BULUR'un alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuk, iletişim teknikleri ve İstanbul Arabulucular Derneği'nden arabulucu sayın Av. Dilek YUMRUTAŞ'ın arabuluculuk bürolarının işleyişine ilişkin sunumlarının ardından sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.