“Adalete Erişimde Bilgi İlk Adımdır”

Adalet Bakanlığı’nın temel politika belgelerinden biri olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde dezavantajlı grupların (kadınlar, çocuklar, engelliler, mülteciler ve ekonomik durumu iyi olmayan bireyler) adalete erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için önemli bir yöntem olan “hukuk kliniği uygulamalarının” geliştirilmesi hedefine yer verilmiştir.

Başkanlığımızca arabuluculuk, insan hakları, mülteciler hukuku ve kira uyuşmazlıkları gibi birçok farklı alanda hukuk klinikleri çalışmaları yapılmak üzere üniversitelerle ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

Bununla birlikte 6 Temmuz 2015 tarihinde Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanuna Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol” imzalanmıştır.

Protokol çerçevesinde Başkanlığımızca sürdürülen çalışmalar kapsamında “Adalete Erişimde Bilgi İlk Adımdır” düşüncesinden hareketle şiddet mağduru ve şiddete uğrama tehlikesi olan kadınların, aile bireylerinin ve tek taraflı takip mağduru kişilerin korunması ve doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri için bir internet sitesi oluşturulmuştur.

İnternet sitesinde şiddet mağduru ve şiddete uğrama tehlikesi olan bireylerin haklarının neler olduğu, nerelere başvurabileceği, hangi tedbirlerden yararlanabileceği, şiddetin tanımı ve şiddet döngüsünün ne şekilde gerçekleştiği hususunda açıklamaların yanı sıra, bilgilendirici videolara, tedbir kararı örneklerine ve istatistikî bilgilere yer verilmiştir.

İnternet sitesine www.evicisiddet.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.