"Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Vanessa Untiedt Lecuona, 17.06.2016 tarihinde Bakanlığımızdaki görevine başladı.

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Avrupa Birliği üye ülkeleri İspanya-Litvanya-Fransa Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Vanessa Untiedt Lecuona, 17.06.2016 tarihinde Bakanlığımızdaki görevine başlamıştır.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası’nın makamında gerçekleştirilen görüşmede, 06.06.2016 tarihinde yasal süresi başlayan ve 05.06.2018 tarihinde son bulacak olan Proje’nin yakın tarihte gerçekleştirilecek faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.