“Adalete Erişimde Pro Bono Uygulamaları” İspanya TAIEX Çalışma Ziyareti 05-06 Haziran 2018

Yargı Reformu Stratejisi'nin “Adalete Erişimi Güçlendirmek” başlıklı 8. amacı altında, 8.6 sayılı “Toplum yararına (Pro Bono) hukuk hizmetleri uygulamasının sağlanması” hedefi yer almaktadır. Bu hedef çerçevesinde belirlenen stratejilerden biri de “Yurt dışı pro-bono uygulamaları hakkında çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi” olarak öngörülmüştür. Bu doğrultuda, Pro Bono uygulamalarının yönetimi ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla İspanya'ya TAIEX çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Yardımcı Tahir Hırslı, Daire Başkanı Jale Yılmaz ve Tetkik Hakimi Pınar Ergut katılmışlardır.

Türk heyeti tarafından çalışma ziyareti süresince sırasıyla Adalet Bakanlığı, Madrid Avukatlarının Sosyal Sorumluluk Merkezi ve Madrid Barosu ziyaret edilmiştir. Adalet Bakanlığı, İspanya Ulusal Barolar Birliği, Madrid Avukatlarının Sosyal Sorumluluk Merkezi, Madrid Barosu ve İspanyol Avukatlık Vakfı temsilcileri ile görüşülerek İspanya'da Pro Bono hukuk hizmetlerinin gelişim süreci, yönetimi, ve iyi uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.