Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yargısal süreçler ve adalet hizmetlerine ilişkin gerek duyulan konuları görüşmek üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Muharrem Özen’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Başkanlığımız Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Daire Başkanları Avni Kağan Kaytancı ve İbrahim Çetin ile Tetkik Hâkimi Seçkin Koçer de katılmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin de hazır bulunduğu toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.