Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında 27 – 28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, 27 – 28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da Adalet Bakan Yardımcıları Sayın Cengiz Öner ve Sayın Yıldız Seferinoğlu’nun da teşrif ettikleri bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya İstanbul ilinde istinaf mahkemelerinde görev yapan daire başkanı, üye ve Cumhuriyet savcıları ile ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Adalet Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamıştır.

2 gün süren ve çalıştayın ilk gününde hukuk mahkemeleri, hukuk ihtisas mahkemeleri, savcılık, ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu 5 ayrı çalışma grubu oluşturularak uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise grupların hazırladıkları raporlar tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.