İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Eylem Planı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulunca 16 Şubat 2015 tarihinde kabul edilmiştir

Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanan öncelikli dönüşüm programlarından 'İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi' programının 2'nci bileşeni 'Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi' ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programının 3'üncü bileşeni 'Hukuki Altyapının Geliştirilmesi'ne yönelik eylem planları Yüksek Planlama Kurulu'nun 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Eylem planlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Eylem Planı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.