Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 29. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 29. Genel Kurul Toplantısı, 29.06.2017-30.06.2017 tarihleri arasında, Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı gündemini, CEPEJ tarafından Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için iki yılda bir yayımlanan, "Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkinliği" konulu Rapor ve yargısal alanda dünyada yaşanan gelişmeler oluşturmuştur.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.