Bakanlığımızın 2017 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda 09 Aralık 2016 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ bütçe sunuş konuşmasında özetle;

“FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi terörist başı Fethullah Gülen’in emir ve talimatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış terör örgütü mensupları ve onlara katılan bazı askeri unsurlarca 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı bir silahlı darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini, Milletin vergilerinden maaş alan örgüt üyelerince ve yine milletin vergileriyle alınmış savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve zırhlı araçları kullanılarak halkın üzerine bomba atıldığını ve silahlarla doğrudan halka ateş edildiğini, TBMM’nin tarihinde ilk defa bombalandığını ve seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın öldürülmeye çalışıldığını,

Bu kanlı darbe girişiminin; Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan samimi ve cesur liderliğinde, Meclisin, Başbakanın ve Hükümetin, siyasi partilerin, medyanın ve sivil toplum örgütlerinin; hepsinden de daha önemlisi bütün siyasi ve fikri farklılıkları, mücadeleleri ve rekabeti bir tarafa bırakıp demokrasiye, hukuk devletine, iradesine ve seçtiklerine canı pahasına sahip çıkan aziz milletin onurlu mücadelesi ile başarısız kılındığını,

Darbe girişimine karşı Türk yargısının verdiği sınav ve darbeye karşı dik duruşun da tarihe altın harflerle geçtiğini, darbenin henüz başarılı olup olamayacağının belli olmadığı ilk saatlerde; kalkışanlar hakkında soruşturmalar başlatıldığını, gözaltı ve tutuklama kararları verildiğini,

1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana herkes tarafından eleştiri konusu yapılan ve değiştirilmesi istenen bir Anayasa olduğunu, bugüne kadar siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile üniversiteler tarafından da Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunun vurgulandığı,

Gerçekleştirilen ciddi hukuk reformları sayesinde hak arama yollarının önündeki engellerin kaldırıldığını, bireysel başvuru hakkının getirildiğini, Bakanlığımız bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun kurulduğunu, hazırlanan “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar devam edildiğini,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki 2012 yılına nazaran 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık % 55 oranında azaldığını, Ülkemiz 47 ülke arasından 2016 yılı itibariyle Avrupa Konseyi bütçesine en çok katkı sağlayan altı ülke içerisinde yer aldığını,

Reform çalışmalarına Yeni Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Plan ve Hükümet Programları çerçevesinde devam edileceğini,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu ile Bilirkişilik Kanunu’nun yasalaştığını, mağdur hakları kanun tasarısı, icra ve iflas kanun tasarısı, noterlik kanun tasarısı, arabuluculuk kanun tasarısı, ceza muhakemesinde ve idari yargıda iş yükünün azaltılmasına ilişkin tasarılar üzerindeki çalışmaların çeşitli aşamalarda devam ettiğini,

Yargının hâkim, savcı ve personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çok önemli adımlar atıldığını, son 13 yılda hâkim ve savcı sayısı %68 oranında, personel sayısının ise % 100’ün üzerinde artırıldığını, 2016 yılı sonunda 3.800 hakim ve savcı ile 2017 yılı içerisinde de 5.870 yardımcı personel alımı yapılacağını,

Adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli şekilde sürdürülmesi için 2002 yılında 3581 olan adli yargı mahkemesi sayısı 2016 yılı başında 6.185’e, 146 olan idari yargı mahkeme sayısı ise 178’e yükseltildiğini,

2002 yılında 6 olan Grup Başkanlığı sayısı 9’a, 18 olan Şube Müdürlüğü sayısı da 66’ya çıkartıldığını,

1943 yılından bugüne adli yıl açılış konuşması yapan 24 Yargıtay Birinci Başkanından 17’si tarafından konuşmasında ihtiyaç ve önemine vurgu yapılan istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyetine başladığını, geçen süre içerisinde adli yargı istinaf mahkemelerine, 17.566 ceza ve 9.439 hukuk olmak üzere toplam 27.005 dosya geldiğini, bu dosyalarında ceza dairelerinde ortalama 4,9 ve hukuk dairelerinde ise ortalama 5,6 günde çıkarıldığını,

Adli zaman yönetimi projesi ile gerek ülke genelinde gerekse mahkeme düzeyinde ideal yargılama sürelerinin belirlendiğini ve 2017 yılı itibariyle uygulanmasının sağlanacağını,

2003 yılı öncesine kadar adalet hizmetlerinin verildiği kapalı alan toplamı 569.059 m2 iken, bugüne kadar yapılan 223 adalet saraylarının toplam inşaat alanının 3.309.617 m2 olduğunu ve hazırlığı devam edenlerle beraber kapalı alan miktarı 6.000.000 m2’yi geçeceğini,

2002 yılına kadar teşkilatımızın tümüne sadece 1.693 civarında bilgisayar alınmışken 2003-2015 yılları arasında 120 binin üzerinde masaüstü, 37 bin adet de dizüstü bilgisayar alındığını, UYAP ile 47 ayrı kurumun entegrasyonunun tamamlandığını ve 2016 yılı içerisinde toplam bir milyardan fazla (1.440.192.312 adet) sorgu yapıldığını, SEGBİS sayesinde 2013 yılının başından itibaren gerçekleştirilen video konferans sayısı 470 bine yaklaştığını,

Adli Veri Bankasının kurulması ile birlikte gerçekçi istatistiklerin raporlanacağı ve bilgiye dönüştürüleceğini, bu noktada temel amacın yargıda rakamsal olarak cevap verilemeyen ve ölçülemeyen hiçbir alanın kalmaması olduğunu ve buna ilişkin çalışmalarında tamamlanmış olduğunu” ifade etmiştir.

2017 yılı için Bakanlığımıza tahsisi öngörülen toplam bütçe 12.304.365.000 TL olmuştur. 2016 yılına göre bütçemiz % 16,41 oranında artmıştır. Bakanlığımız bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı ise 1,71 olmuştur.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığının yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bütçeleri de görüşülerek kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.