11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Plan çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmasını Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün gerçekleştirdiği çalıştaya Ankara ve diğer illerde görev yapan hakim ve savcılar, Yargıtay, Danıştay ve HSK tetkik hakimleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, Yargıtay savcıları ile Adalet Bakanlığı temsilcileri katılım sağlamıştır.

2 gün süren çalıştayın ilk gününde; hukuk mahkemeleri, hukuk ihtisas mahkemeleri, savcılık, ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu 5 ayrı çalışma grubu oluşturularak uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise grupların hazırladıkları raporlar tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.